Gazeta Horyniecka to czasopismo regionalne Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej z siedzibą w Horyńcu-Zdroju, wydawane od 2005 r. Ukazuje się kilka razy w roku. Jest w pełni niezależnym i samofinansującym się medium, którego istnienie oparte jest wyłącznie na pracy społecznej autorów tekstów i członków redakcji. Poza granicami kraju, Gazeta Horyniecka jest dostępna w Staatsbibliothek w Berlinie.

Do tej pory ukazało się 52 numery Gazety, którą stworzył i prowadził w latach 2005 – 2013 Krzysztof Woźny, prezes SPZH.

Wybrane artykuły udostępnione są na stronie roztoczepoludniowe.com (roztocze.pro). Jest to jedyny portal z legalnie publikowanymi materiałami z Gazety.

Skład redakcji:

Paweł Rydzewski – redaktor naczelny

Mariusz Lewko, Grzegorz Woźny, Krzysztof Woźny,  Marian Szymański, – redaktorzy

Wskazówki dla autorów tekstów:

  1. Tekst powinien być napisany w formacie programu Word i posiadać tytuł
  2. Tekst powinien być napisany czcionką Palatino Linotype, 12 pkt. odstęp 1, obustronne wyrównanie marginesu
  3. Tekst powinien zawierać imię i nazwisko autora wraz z krótką, najlepiej jednozdaniową informacją o autorze
  4. W osobnym pliku należy dołaczyć zdjęcie  twarzy  autora do miniatury (zdjęcie dużej rozdzielczości)
  5. Zdjęcia do tekstu powinny być dużej rozdzielczości, przysłane w osobnych plikach (nie wstawiane do tekstu) – formatu JPG
  6. Należy dołączyć plik Worda z tytułami zdjęć
  7. Jeżeli plików graficznych jest więcej, należy tak je podzielić, aby w jednym mailu nie przekroczyć 10 MB

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, zmiany tytułu i śródtytułów oraz korekty stylistycznej.

mail: roztocze@gmx.com

Zamawianie pocztowej wysyłki Gazety: ghpr@poczta.fm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Reklamy